Pressrelease
Malmö 2001-08-29
--
Medscand AB och Medscand Medical AB har avyttrat delar av sin medicintekniska verksamhet till Cooper Surgical i USA.

Medscand grundades 1968 av docent Nils Stormby. Efter att ha varit ett laboratorieföretag fokuserades verksamheten alltmer på framför allt provtagningsinstrument och sedermera också på andra produkter. Av de senare blev en metod med tillhörande instrument för att bota kvinnligt urinläckage vid ansträngning särskilt framgångsrik, och ledde till att Medscand Medical år 2000 fick affärstidningen Börsens Gazelle-pris som det mest snabbväxande i Öresunds-regionen.

I samband med ägarskiftet växlar bolagen namn till Eurosund AB respektive Eurosund Medical AB. Eurosund och Eurosund Medical har ett antal andra medicinska produkter samt produkter i olika stadier av utveckling. Även fortsättningsvis kommer en intensiv verksamhet att bedrivas i samarbete med nationella och internationella partners under ledning av nuvarande VD Jan Johansson.

Företagen är självfinansierade. Några planer på börsintroduktion finns inte.
--

För ytterligare upplysningar, se bifogade "News release" från Cooper Surgical,
se http://www.medscand.se , eller
kontakta Jan Johansson, tel: 040-98 78 00, e-mail: jan.johansson@medscand.se

News Release: COOPER COMPANIES TO ACQUIRE SPECIMEN COLLECTION DEVICE MAKER MEDSCAND
U/D 2001-09-07

Queens County Farm Museum fake raybans fake ray bans cheap ray bans ray ban outlet replica raybans replica ray bans knockoff ray bans knock off ray bans wholesale ray bans cheap ray ban sunglasses ray ban sunglasses sale knockoff ray bans replica ray ban sunglasses fake ray bans ray ban sunglasses sale cheap ray ban sunglasses ray ban outlet ray bans sale replica raybans knockoff ray bans replica ray bans wholesale ray bans ray ban outlet online ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk